Benchmarking údržby

Provozujeme webový portál Benchmarking údržby pro porovnávání výkonnosti údržby s ostatními výrobními podniky a jejich údržbami v rámci České republiky.

Benchmarking údržby je unikátní doplněk moderního řízení údržby. Jde o velmi účinný nástroj pro zlepšení procesů spojených s údržbou zařízení. Představuje průběžné sledování postupů a jejich parametrů proti nejsilnějším konkurentům nebo vedoucím společnostem v oboru.

Poznejte skutečný stav výkonnosti údržby

Zcela unikátní nadstavbou systému Řízení údržby je Benchmarking údržby, který vychází z obecných principů benchmarkingu, založených na procesu neustálého a systematického porovnávání a měření metod vlastní výroby ve srovnání s konkurencí. Jinými slovy, smyslem benchmarkingu je zjistit, jaká je pozice vaší organizace na trhu oproti nejsilnějším hráčům v oboru a jak zvýšit konkurenceschopnost využitím vlastních předností a potlačením existujících nedostatků. Díky vyhodnoceným informacím od konkurence máte jedinečnou možnost zjistit skutečný stav výkonnosti vaší údržby a posílit tak svoji konkurenční výhodu.

Více na www.benchmarkingudrzby.cz

Staňte se i Vy součástí unikátního projektu

REGISTRUJTE se na www.benchmarkingudrzby.cz/aplikace/register

Systém dokáže zpětně nabídnout rychlé výsledky měření výkonnosti údržby ve srovnání s jinými organizacemi a poskytne tak cenná data pro odhalení slabých a silných stránek managementu údržby. Velkou devizou systémové aplikace je bezpečná ochrana dat. Kromě správce datového softwaru se nikdo nedozví, z jaké konkrétní organizace byla data zpracována. Na základě poskytnutých dat určí systém pozici respondenta zapojeného do projektu benchmarkingu údržby a nabídne postupy vedoucí ke zlepšení údržbářských procesů.

Benchmarking je bezesporu unikátním projektem, díky kterému může výroba získat přehled o skutečném stavu výkonnosti údržbářských procesů ve srovnání s velkými korporacemi na českém trhu. Výsledky měření výkonnosti údržby mohou výrazně přispět k posílení konkurenční výhody výrobní organizace, přičemž vstupní investice do projektu benchmarkingu je pro respondenta v tuto chvíli nulová. Velmi uvítáme váš zájem zapojit se do projektu benchmarkingu. Více o projektu Benchmarking údržby na www.benchmarkingudrzby.cz

Pro více informací kontaktujte obchodní oddělení na tel.: +420 380 420 140 nebo prostřednictvím e‑mailu: obchod@numerica.cz

Benchmarking graf - ukázka z aplikace

Benchmarking graf - ukázka z aplikace