Děkujeme za návštěvu odborného semináře BENCHMARKING JAKO UNIKÁTNÍ DOPLNĚK SYSTÉMU ŘÍZENÍ ÚDRŽBY

Děkujeme za návštěvu odborného semináře
BENCHMARKING JAKO UNIKÁTNÍ DOPLNĚK SYSTÉMU ŘÍZENÍ ÚDRŽBY

Ve spolupráci se společností NUMERICA s.r.o. a Českou zemědělskou univerzitou v PrazeTechnickou fakultou.

STAŇTE SE I VY SOUČÁSTÍ UNIKÁTNÍHO PROJEKTU BENCHMARKING ÚDRŽBY A POZNEJTE SKUTEČNÝ STAV VÝKONNOSTI SVÉ ÚDRŽBY OPROTI ČESKÉMU STANDARDU!

REGISTRUJTE se na http://www.benchmarkingudrzby.cz/aplikace/register

Systém dokáže zpětně nabídnout rychlé výsledky měření výkonnosti údržby ve srovnání s jinými organizacemi a poskytne tak cenná data pro odhalení slabých a silných stránek managementu údržby. Velkou devizou systémové aplikace bude bezpečná ochrana dat. Kromě správce datového softwaru se nikdo nedozví, z jaké konkrétní organizace byla data zpracována. Na základě poskytnutých dat určí systém pozici respondenta zapojeného do projektu benchmarkingu údržby a nabídne postupy vedoucí ke zlepšení údržbářských procesů.

Benchmarking je bezesporu unikátním projektem, díky kterému může výroba získat přehled o skutečném stavu výkonnosti údržbářských procesů ve srovnání s velkými korporacemi na českém trhu. Výsledky měření výkonnosti údržby mohou výrazně přispět k posílení konkurenční výhody výrobní organizace, přičemž vstupní investice do projektu benchmarkingu je pro respondenta v tuto chvíli nulová. Velmi uvítáme váš zájem zapojit se do projektu benchmarkingu.

Pro více informací ohledně tohoto modulu kontaktujte obchodní oddělení na tel.: +420 380 420 140 nebo prostřednictvím e-mailu: obchod@numerica.cz

Odborný seminář BENCHMARKING JAKO UNIKÁTNÍ DOPLNĚK SYSTÉMU ŘÍZENÍ ÚDRŽBY proběhl v rámci MSV 2018 v Kongresovém centru na brněnském výstavišti dne 2. 10. 2018.

PROGRAM semináře:
10.00 - 10.30 Systém řízení údržby jako součást komplexního MES Patriot®
Mgr. Radka Korčáková – obchodní ředitelka dataPartner s.r.o.

10.30 - 11.10 Benchmarking údržby v průmyslu s přihlédnutím k výzvě Průmysl 4.0
Ing. Jindřich Pavlů, Ph.D. – na člen rešitelského týmu projektu „Benchmarking údržby“ působí na Katedře jakosti a spolehlivosti strojů na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze

Seminář Benchmarking údržby

11. 01. 2019